Franciszek Palau Quer

Barceloński katecheta

Po powrocie o. Palau do Hiszpanii biskup Barcelony zleca mu kierownictwo duchowe swoich seminarzystów. Ojciec Franciszek rozpoczyna również pracę duszpasterska w kościele parafialnym św. Augustyna zakładając Szkołę Cnoty: jest to całoroczny cykl niedzielnych katechez dla dorosłych. Owocem prowadzenia tej formacji katechetycznej było opublikowanie „Katechizmu cnót” (1851 -1854).

Wygnany na Ibizę

Działalność o. Franciszka w Barcelonie wzbudza sprzeciw władz politycznych, które pod pretekstem hamowania buntów robotniczych wywołanych rzekomą reakcyjną działalnością polityczną Szkoły Cnoty zamyka ją i zsyła o. Franciszka na Ibizę. 

Wygnanie trwa sześć lat (1854-1860). W tym czasie o. Palau oddaje się duszpasterstwu, podobnie czyni później na wyspach Majorce i Minorce. Pragnąc samotności odkrywa piękno skalistej wysepki, El Vedrá. W miejscowości Es Cubells na Ibizie zakłada dom i kaplicę. Tam zapoczątkowuje i rozwija kult Matki Bożej, Pani Cnót.