Franciszek Palau Quer

Kapłan i Apostoł

Po uwolnieniu z więzienia i w obliczu rozproszenia wspólnoty zakonnej, Franciszek powraca do swej wioski rodzinnej, gdzie oddaje się na przemian eremickiej samotności i posłudze diakonatu. Utrzymuje w tym czasie kontakt ze swoim Prowincjałem. Okazując posłuszeństwo swoim przełożonym przyjmuje święcenia kapłańskie 2 IV 1836 w Barbastro. 

Jaką drogę ma obrać w życiu teraz, gdy został kapłanem i zakonnikiem wyrzuconym z klasztoru, liczącym zaledwie 25 lat? Ojciec Franciszek angażuje się w działalność apostolską na terenie diecezji katalońskiej i aragońskiej. Zostaje mianowany Misjonarzem Apostolskim.