Franciszek Palau Quer

„W dniu, w którym przyjąłem święcenia kapłańskie, zostałem konsekrowany na Twoją służbę, o Kościele, zostałem publicznie poświęcony Tobie i od tego dnia nie należę już do siebie” (bł. Franciszek Palau Quer, ocd)

Ognisko domowe

Franciszek Palau Quer urodził się w Aytonie w Hiszpanii 29 XII 1811 jako siódme z dziewięciorga dzieci Józefa Franciszka Palau i Marii Antoniny Quer. Został ochrzczony w tym samym dniu.

Rodzice Franciszka byli ludźmi głęboko wierzącymi: odmawiali różaniec wraz z dziećmi, czynnie uczestniczyli w życiu parafii (ojciec i syn śpiewali w chórze), często przystępowali do sakramentów świętych. 

Po ślubie swej siostry, Róży z Romanem Benet (1824), młody Franciszek zamieszkuje wraz z nimi w Léridzie. Tam dojrzewa w nim powołanie do kapłaństwa.