Polecamy

Ze skarbca naszych zasobów wyjmujemy pomoce formacyjne. Ufamy, że tworzona w ten sposób wirtualna wspólnota duchowa będzie przynosić owoce w naszych rodzinach, wspólnotach, w parafiach – wszędzie, gdzie Bóg posyła każdego z nas!

Miesiąc Maryi

O. Franciszka Palau, wiernego syna Karmelu, cechowało zarówno umiłowanie kontemplacji, jak i gorliwość apostolska.  Podczas przymusowego pobytu na Ibizie, gdy podziwia piękno przyrody, a zarazem boleje nad niskim poziomem moralnym mieszkańców wyspy, rodzi się w nim pomysł, aby poprzez urok wiosennych kwiatów dotrzeć do ludzkich serc. Tak powstaje Miesiąc Maryi.

Główna idea jest podobna do tej, która przyświecała barcelońskiej Szkole Cnoty: Maryja jest dla każdego chrześcijanina wzorem cnót, a „w ogrodzie Kościoła jest wiele cnót symbolizowanych przez różne rośliny” (F. Palau). Chodzi więc o to, aby uwielbiać Maryję, naśladując ją.

Zachęcamy, aby razem z o. Franciszkiem wejść w ogród swojej duszy i kształtować w sobie postawy na wzór Maryi. Poniżej prezentujemy dwie wersje Miesiąca Maryi: pierwsza to sam tekst o. Franciszka, druga zawiera również rysunki kwiatów pochodzące z pierwszego wydania hiszpańskiego.

Bł. Franciszek Palau – Miesiąc Maryi

Bł. Franciszek Palau – Miesiąc Maryi z rysunkami kwiatów

Jak się modlicie?

Oto prosty sposób wyciszenia się i współdziałania z łaską Bożą w duchu św. Teresy i bł. o. Franciszka Palau. Pozwólmy, by Duch nas inspirował, uczył zwracać się do Boga-Trójcy, Boga-Komunii.

modlitwa terezjansko-palautianska

 

Ikona bł. o. Franciszka Palau

Ikona wprowadza w tajemnicę wiary. Jako mistagogiczne dzieło linii i kolorów ma za zadanie wyrażać to czego Kościół dotyka, widzi, rozumie, obejmować Słowo Życia i tych, których sam uświęca. Ikona jest przez to bliska światu sakramentów.

Kompozycja i struktura graficzna ikony

Na pierwszy plan wysuwa się postać błogosławionego Franciszka zauroczonego widokiem Niewiasty – w środku “mandorla” (miniaturowy wizerunek Niewiasty, symbol Maryi i zarazem Kościoła) – z Dzieciątkiem na swym łonie. Jedną rękę wyciąga w geście błogosławienia, podczas gdy w drugiej trzyma swoją laskę miażdżąc nią głowę węża, który wychodzi z nory kierując się ku morzu. W grocie widzimy lśniącą lampę nad ołtarzem, na którym leży księga zapieczętowana siedmioma pieczęciami. Więcej