Tożsamość

Posłane, aby być znakiem komunii w Kościele- Eklezji. Bóg i bliźni – oto serce misji Karmelitanek Misjonarek.

Początki Karmelu Misyjnego biją ze źródeł żarliwej modlitwy, niestrudzonego apostołowania i realizacji powołania do świętości w codziennym życiu bł. Franciszka Palau y Quer, hiszpańskiego karmelity bosego (1811-1872).

Uważne na głos Ducha i otwarte na znaki czasu ewangelizujemy na pięciu kontynentach (wychowanie chrześcijańskie, katechizacja, edukacja, praca na polu socjalnym i w służbie zdrowia, posłanie misyjne ad gentes i promowanie wolontariatu misyjnego, propagowanie duchowości terezjańsko-palautiańskiej).

Do naszego projektu życia braterskiego, kontemplacyjnego i misyjnego zapraszamy osoby, które pasję miłości Boga zechcą rozlać na drugiego człowieka widząc w nim Oblicze Chrystusa. Nasz świat to nie jakiś problem do rozwiązania, ale ukochane dzieło Boga- Ojca i Matki, w którym Kościół to Ciało Chrystusa- ziarno Królestwa Bożego, zaczyn, który -często pośród sprzeciwu-  jest znakiem komunii i miejscem miłosnego objęcia poranionej ludzkości. Jesteśmy wezwane, by głosić Ewangelię miłości Boga do człowieka i by tworzyć więzy dialogu, pojednania, sprawiedliwości i pokoju tam, „gdzie Boża chwała nas wezwie” (bł. Franciszek Palau y Quer).

Naszym jest budowanie Kościoła w komunii. To wyzwanie -wciąż bardzo aktualne- wymaga od nas utkwienia wzroku w Chrystusie- Przyjacielu i przyjmowania z wdzięcznością rozlewanego na Kościół i świat Jego balsamu miłosierdzia.