Styl życia

Kontemplacja

„W swojej modlitwie musisz interesować się dobrem wszystkich ludzi, nie wchodząc w szczegóły, ponieważ nie możesz mieć wystarczającego światła, aby je dobrze rozpoznać; naśladuj Chrystusa a znajdziesz w Nim prawdziwego mistrza i wzór modlitwy. Podążaj za Nim na każdym kroku: ujrzysz Go na pustyni, modlącego się za ludzi; w ogrodzie oliwnym, konającego za nich; w nauczaniu, wychodzącego z pomocą naprzeciw ich potrzebom; na krzyżu, ofiarującego się Ojcu jako ofiara przebłagania” (bł. Franciszek Palau Quer ocd. List 6)

Karmel Misyjny to kontemplacyjne poszukiwanie Źródła w Ewangelii. Dominująca obecność Kościoła ożywia naszą relację z Bogiem, w milczeniu i samotności, i zmierza do przemiany całego naszego życia w ustawiczną modlitwę.

Prowadzone przez doświadczenie i naukę bł. Franciszka Palau Quer, kontemplujemy odzwierciedloną w Maryi rzeczywistość tajemnicy Ciała Mistycznego jako komunii miłości i ustawicznej obecności Ducha Świętego.

Oddajemy się z ufnością matczynej opiece Maryi, aby Ona nas wprowadziła w tajemnicę komunii eklezjalnej, posługę apostolską i w Boży plan zbawienia.