Styl życia

Karmelitanka Misjonarka, naśladując Jezusa, czerpie z dziedzictwa Karmelu terezjańskiego ubogaconego szczególną łaską o. Franciszka i doświadczeniem sióstr. Pragniemy żyć, w sposób żywy, istotą danej nam łaski charyzmatycznej: w Kościele, Tajemnicy Komunii, jesteśmy wezwane, aby być znakiem komunii.

Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył go do komunii, wezwał go do relacji. Ta komunia powstaje w sposób stopniowy i osiąga swoją pełnię w Chrystusie Jezusie. Wejść w komunię z Bogiem i z braćmi, to jest najwyższe powołanie człowieka.

Karmelitanka Misjonarka poszukuje i pragnie wejścia w komunię z Bogiem, by w niej odkrywać rytm Ducha i jedność z braćmi. To jest pełnią jej powołania.

Dynamizm tego procesu wyraża się w wymiarze wspólnoty, kontemplacji i misji.