Projekty

„Misja Kościoła, skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli, opiera się na przemieniającej mocy Ewangelii. Ewangelia jest Dobrą Nowiną, która niesie w sobie udzielającą się radość, ponieważ zawiera i oferuje nowe życie: życie Chrystusa Zmartwychwstałego, który przekazując swego Ducha ożywiającego, staje się dla nas Drogą, Prawdą i Życiem (por. J 14,6)” (z Orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2019)

  • Misje wspieramy na różne sposoby: pamiętajmy, najważniejsza jest modlitwa i żywa świadomość przynależności do Kościoła misyjnego- „misja jest w centrum wiary chrześcijańskiej”, jak przypomina Papież Franciszek.
  • Nasze zgromadzenie posiada Fundusz Solidarnościowy FOSCARMIS skierowany do osób indywidualnych, szkół, grup, firm i instytucji, które pragną wesprzeć konkretne potrzeby placówek misyjnych (mniejszości etniczne, dzieci niedożywione, kobiety- ofiary współczesnych form niewolnictwa, młodzież i dorosłych w sytuacjach kryzysowych, ludzi starszych- samotnych i odrzucanych).
  • Wraz z naszą NGO Prokarde umożliwiamy podjęcie wolontariatu misyjnego.

Wspieramy konkretne projekty, m.in:

– w Indiach: zakupienie wyposażenia sanitarnego do punktów medycznych prowadzonych przez karmelitanki misjonarki

Karmelitanki Misjonarki, PKO SA O/Kraków
28 1240 4533 1111 0000 5429 2286
z dopiskiem INDIE

– w Nikaragui: doprowadzenie elektryczności do sal lekcyjnych Szkoły Technicznej im. „Praskiego Dzieciątka Jezus” w Chiquilistagua (Managua Nicaragua)

Karmelitanki Misjonarki, PKO SA O/Kraków
28 1240 4533 1111 0000 5429 2286
z dopiskiem NIKARAGUA

Modlitwą ogarniamy wszystkich Dobroczyńców naszych misji!