Zabrze

Wspólnota Flos Carmeli
w Zabrzu

Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się na Zandce na przełomie lipca i sierpnia 2006: to w tej zabrzańskiej dzielnicy powoli powstawał dom, który otwiera dziś swoje drzwi dla dzieci, zwłaszcza z rodzin najbardziej potrzebujących.

Świetlica „Providentia” (Providentia – łac. Opatrzność) to miejsce sprzyjające nauce, formacji: dzieci chętnie odrabiają tu lekcje, uczestniczą w balach i zabawach oraz licznych warsztatach i zajęciach popołudniowych organizowanych specjalnie dla nich przez wychowawców.

https://zandka.blogspot.com/?fbclid=IwAR0bKrINiR_9mGB6-070kxwTdfWqt2DGpuVnfzrtKBagAVML–xpiSSQD4U

Oprócz pracy w świetlicy siostry odwiedzają chorych i starszych, katechizują, współpracują w parafii w duszpasterstwie dzieci i młodzieży.