Świat

EUROPA

Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia

Europa to kolebka Karmelu Misyjnego:

Hiszpania– miejsce narodzin naszego założyciela, o. Franciszka Palau Quer, ocd oraz jego dzieła fundacyjnego.

Francja– symbol schronienia i apostolskiego rozwoju o. Franciszka.

Myśleć i działać „po europejsku” to dostrzegać „potrzebę zrozumienia chrześcijańskiego dziedzictwa tego kontynentu” tak, byśmy nie stali się dla siebie obcymi (Jan Paweł II, 1990).

Tu, w Europie, poszukujemy, uczymy się być, słuchać, patrzeć i dzielić:

– odnawiając i pielęgnując dar wiary i powołania każdego człowieka do relacji;

– dzieląc naszą misję z osobami świeckimi;

– pracując w dzielnicach ubogich i w stolicach wielkich miast;

– promując życie duchowe w parafiach;

– angażując się w duszpasterstwo młodzieżowe i powołaniowe;

– oddając się pomocy i opiece osób starszych, samotnych i chorych;

– prowadząc szkoły i domy rekolekcyjne;

– służąc wśród emigrantów;

– wychodząc na spotkanie ludziom uwikłanym w różne nałogi, chorym na AIDS.