Świat

„Idź- mówi Kościół- głoś Ewangelię…”


„Pójdę tam, dokąd Boża chwała mnie wezwie…”


„Ponieważ Cię kocham, o Kościele, szukam w służbie Tobie okazji do przypodobania się Tobie: Ty wiesz, że Cię kocham…”

Te i inne wyznania wypływające z miłości do Kościoła-Oblubienicy i pragnienia służenia mu możemy wyczytać w pismach. bł. Franciszka Palau Quer. Jedno z hiszpańskich powiedzeń brzmi: „chodząc, wyznacza się drogę”.