Męczennice hiszpańskie

W historię karmelu misyjnego wpisana jest także męczeńska śmierć czterech sióstr w czasie hiszpańskiej wojny domowej: Esperanzy i Refugio, Gabrieli i Danieli. Ich losy opisuje pokrótce o. Szczepan Praśkiewicz, ocd.

Za przyczyną Sióstr Męczenniczek polecajmy Kościół prześladowany i wszystkie cierpiące członki Kościoła.

Błogosławione Męczennice z Vilarrodona + 1936

Beatyfikacja 498 Męczenników wojny domowej w Hiszpanii: Hymn