Tożsamość

27 października 1988 pierwsze Karmelitanki Misjonarki: Hiszpanka i Kolumbijka przybywają do Polski. Rozpoczynają naukę języka w Lublinie doświadczając wielkiej życzliwości nowych polskich przyjaciół i dobroczyńców. Wkrótce p. Maria Raczek ofiaruje nowo powstałej wspólnocie swój rodzinny dom w Trzebini pod Żywcem. Dołączają do wspólnoty siostry z Włoch, Salwadoru i Hiszpanii, a także pierwsze Polki. Karmel Misyjny, wszczepiony w polską ziemię, przynosi piękne owoce.

Rok 2013 był dziękczynieniem za 25 lat obecności Karmelu Misyjnego w Polsce: https://www.youtube.com/watch?v=oQP13EGiNG8

Służba Kościołowi przynagla nas: obejmuje edukację i pracę na polu socjalnym, opiekę nad chorymi, propagowanie duchowości poprzez formowanie grup modlitwy, organizowanie dni skupienia i rekolekcji, prowadzenie katechezy, uczestnictwo w duszpasterstwie parafialnym i pielęgnowanie ducha misyjnego, również „ad gentes”.