Tożsamość

„Pójdę, dokąd Boża chwała mnie wezwie”

(F. Palau Quer, ocd)

Zgromadzenie Karmelitanek Misjonarek zostało założone pomiędzy rokiem 1860 a 1861 przez Ojca Franciszka Palau Quer, karmelitę bosego (1811-1872).

W katedrze w Ciudadeli na Minorce o. Franciszek doświadcza szczególnego doświadczenia misterium Kościoła (Eklezji): to wydarzenie rozpala w nim wielką żarliwość do niestrudzonego głoszenia piękna Kościoła i owocuje podjęciem projektów fundacyjnych.

Wokół o. Franciszka gromadzą się mężczyźni i kobiety, którzy poddają się jego kierownictwu duchowemu. Jest wśród nich młoda Francuzka, Joanna Gratias, która odegra ważną rolę w formowaniu się pierwszych wspólnot dzieła fundacyjnego o. Franciszka. Pod koniec lutego 1861 zostaje utworzona pierwsza wspólnota sióstr w Ciudadeli.

Charyzmat karmelitańsko-palautiański znajduje swoje potwierdzenie w Kościele, a rozwijające się wspólnoty sióstr potrzebne wsparcie do realizowania powołania kontemplacyjno-misyjnego.

Od 3 grudnia 1907 instytut działa na prawie papieskim, dnia 29 kwietnia 1941 reskryptem papieskim zostaje nadany zgromadzeniu tytuł Sióstr Karmelitanek Bosych Misjonarek, a od 1988 Stolica Apostolska zatwierdza nazwę, którą posługujemy się do dzisiaj: Karmelitanki Misjonarki.

Jako szczególnych orędowników czcimy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel, św. Józefa i św. Teresę od Jezusa.