Tożsamość

Karmelitanka Misjonarka to kobieta, która usłyszała wezwanie Jezusa: “Pójdź za mną” i odpowiadając na nie oddaje całe swe życie Jezusowi w posłudze siostrom i braciom widząc w Maryi doskonały wzór powołania eklezjalnego.

To kobieta, która – jak bł. Franciszek Palau Quer, karmelita bosy – pielęgnuje w swoim wnętrzu dynamikę dwóch pasji: miłości Boga i miłości człowieka.

Dla każdej Karmelitanki Misjonarki kontemplacja i misja to dwa szczególnie ważne wymiary życia, a przestrzeń, w której się harmonizują to Kościół, Ciało Chrystusa Zmartwychwstałego, który swoją miłością obejmuje całą ludzkość i cały wszechświat.

Karmelitanka Misjonarka pielęgnuje w sobie postawę kontemplacyjną w przyjaznej relacji z Bogiem i w słuchaniu Jego Słowa oraz głębokie poczucie komunii siostrzanej.

Karmelitanka Misjonarka szanuje i broni życia, umacnia w sobie i w innych wartości takie jak radość, prostota, wdzięczność, gościnność, dialog i męstwo. W świetle wiary poszukuje i rozeznaje ślady Boga w ludziach i w życiu codziennym.