Foscarmis

FOSCARMIS to nasz Fundusz Solidarnościowy, dzięki któremu współfinansujemy projekty na placówkach misyjnych na całym świecie.

FOSCARMIS to rozpoznawalne “oblicze” zgromadzenia Karmelitanek Misjonarek; to solidarność: wymiar szczególnie pielęgnowany, nasz rys charakterystyczny.     

                                              FOSCARMIS wypływa z pragnienia, by…

  • współtworzyć kulturę, która zainspiruje i rozbudzi nasz sposób myślenia, odczuwania, działania i tworzenia relacji między nami, z innymi, w społeczeństwie, w harmonii z naturą;
  • intensyfikować zaangażowanie na rzecz ubogich, marginalizowanych i wykluczonych, które stanie się bodźcem wywołującym realne przeobrażenie naszego stylu życia i naszego działania ewangelizacyjnego;
  • uczestniczyć w transformacji otaczającej rzeczywistości angażując się w obronę życia, integrację stworzenia, sprawiedliwość i pokój;
  • podejmować działania celem rozwoju integralnego najuboższych, ich godności i roli w procesach transformacji w swoim środowisku.

FOSCARMIS wspiera… 

  • dzieci żyjące na ulicy, w skrajnej biedzie, opuszczone, niedożywione, ofiary przemocy;
  • kobiety marginalizowane, poniżane, bez środków do życia, ofiary współczesnych form niewolnictwa;
  • młodzież i dorosłych w sytuacjach kryzysowych;
  • ludzi starszych, samotnych i porzucanych;
  • migrantów, emigrantów, uchodźców i ich rodziny;
  • mniejszości etniczne.

FOSCARMIS to projekt wspólny, który inspiruje i ukierunkowuje wszelkie inicjatywy solidarnych osób, grup, firm i instytucji w odpowiedzi na konkretne potrzeby w różnych krajach na pięciu kontynentach.

Pragniesz być solidarny?

Opowiedz o FOSCARMIS  swoim bliskim, przyjaciołom, kolegom i koleżankom z pracy,

znajomym z portali społecznościowych.

Skontaktuj się z Karmelitankami Misjonarkami i włącz się w działalność FOSCARMIS!