Formacja

Juniorat jest etapem utwierdzania się w wyborze powołania, uzupełnienia formacji zakonnej otrzymanej w nowicjacie, pełniejszego włączenia się w życie i misję Zgromadzenia. Okres ten kończy się złożeniem profesji wieczystej.

Refleksja juniorystki:

Jeśli w jednym pytaniu możnaby zawrzeć decyzje o wyborze drogi życia konsekrowanego: CZY? A trwanie na tej drodze po złożeniu ślubów z nieustannym zapytaniem: JAK? To juniorat byłby zarazem CZY i JAK chcesz Panie? Na pytanie to odpowiada stale Duch Święty. Słuchasz co mówi Ten, Który jest Pełnią Życia i Tchnieniem Miłości. Wsłuchujesz się czy wybrał Ciebie byś Chrystusa uczynił jedynym sensem życia i naśladował Go w tym stylu jaki sam przybrał żyjąc na ziemi. Czy to ja? Jak żyć Chrystusem? Jeśli Chrystus Cię pociąga – Duch mówi: Tak Ty. Jeśli pragniesz Nim żyć naprawdę, jeśli nosisz w sobie napięcie poznawania Go wciąż bardziej – On wskazuje jak…

… to poszukiwanie, odkrywanie, konfrontacja, oczyszczanie, poznawanie, wsłuchiwanie się, czas modlitewnego wołania: Przyjdź, Marana tha. Błogosławiony czas… Czas łaski.

Strony: 1 2 3 4 5 6