SOS dla Nikaragui

Potrzebne wsparcie dla uczniów, by mogli się uczyć. Dyktatorska polityka rządów w Nikaragui i rozwój pandemii jeszcze bardziej zubożyły ten kraj. Sytuacja staje się na tyle niestabilna, że już 20% uczniów Zespołu Szkół Karmelitanek Misjonarek w Chiquilistagua (13 km od stolicy) nie uczestniczy w formie zajęć „zdalnych”, z domu. Najczęściej pracują z rodzicami na targowisku w stolicy lub sprzedają drobiazgi przemierzając ulice miasta. Dzieci i modzież nie uczęszczają do naszej szkoły już od połowy marca (mimo tego, iż państwowe szkoły i zakłady pracy są czynne: dla rządu pandemii nie ma…). W tym czasie, m.in. dzięki wsparciu polskich szkół w ramach  Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Rozmawiasz-Pomagasz Goodnetwork, rozpoczęła się budowa kilku sal lekcyjnych (załączone zdjęcia są z początku maja 2020). Obecnie najpotrzebniejsze jest wsparcie ekonomiczne dla rodzin, by dzieci nie zrywały kontaktu ze szkołą i mogły kontynuować naukę z domu.

Liczymy na Wasze wsparcie. Dziękujemy!

Zgromadzenie Karmelitanek Misjonarek

ul. Królowej Jadwigi 317, 30-234 Kraków
Bank PEKAO SA, O/Kraków, ul Pijarska 1, 31-015 Kraków
PL 28124045331111000054292286

Z dopiskiem: Nikaragua