Rok „Laudato si'”

Od 24 maja do 24 maja 2021 roku trwa rok „Laudato si’”. Papież Franciszek zachęca wszystkich ludzi dobrej woli do troski o nasz wspólny dom i naszych najsłabszych braci i siostry. W piątą rocznicę encykliki „Laudato si’” jesteśmy zaproszeni do wsłuchania się w wołanie Ziemi i ubogich.

Potrzebujemy ekologicznego nawrócenia!
Pamiętajmy o modlitwie i codziennym zaangażowaniu.

 

Boże, który nas kochasz,
Stwórco nieba i ziemi, i wszystkiego, co w nich istnieje,
stworzyłeś nas na swój obraz i uczyniłeś opiekunami całego Twojego stworzenia.
Pobłogosławiłeś nas światłem słońca, czystością wody i obfitością ziemi, 
aby wszystko mogło otrzymać pożywienie.
Otwórz nasze umysły i dotknij naszych serc,
abyśmy potrafili dbać o dar Twojego stworzenia. 

Pomóż nam uświadamiać sobie, że nasz wspólny dom nie należy tylko do nas, 
ale także do wszystkich stworzeń i wszystkich przyszłych pokoleń, 
i że naszym obowiązkiem jest go zachować.
Spraw, abyśmy pomogli każdemu zaspokoić głód
i okazali każdą możliwą pomoc.

Bądź obecny przy potrzebujących w tych trudnych czasach,
szczególnie tych najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących wsparcia i opieki.
Przekształć nasz strach, lęk i poczucie izolacji,
które możemy odczuwać w nadzieje i braterstwo,
abyśmy potrafili doświadczyć prawdziwego nawrócenia serca.

Pomóż nam okazywać sobie nawzajem twórczą solidarność
w radzeniu sobie ze skutkami tej globalnej pandemii.
Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, możemy doświadczyć,
że wszyscy jesteśmy ze sobą wzajemnie połączeni i od siebie zależni.

Uczyń nas zdolnymi, by usłyszeć i odpowiedzieć na krzyk ziemi i wołanie ubogich.
Niech obecne cierpienia będą bólem rodzenia się bardziej braterskiego i zrównoważonego świata.

Pod pełnym miłości spojrzeniem Maryi Wspomożycielki Wiernych
modlimy się przez Chrystusa Pana naszego.