Przyjdź, Duchu Święty!

Duch Święty przychodzi nieustannie. W Kościele mamy jednak szczególne momenty łaski. Wtedy On działa z większą mocą i wylewa się bardziej obficie. Pięćdziesiątnica to Jego czas. Chcemy Was zaprosić do wspólnej modlitwy, do przyzywania Ducha śpiewem średniowiecznej sekwencji. Do kontemplowania Jego tajemnicy, odsłaniającej się w dziesięciu symbolach. Podjęliśmy tę pieśń jako siostry i bracia z różnych miejsc życia konsekrowanego. To trochę obrazuje różnorodność, z której Duch Święty tworzy harmonię, nie rezygnując z piękna inności. W tym śpiewie jest przestrzeń dla każdego z Was. Bo wszyscy jesteśmy niezwykłą wspólnotą, gdzie głęboko złączeni zbliżamy się do Boga, każdy na swojej niepowtarzalnej ścieżce życia.

Śpiewają:

s. Lidia Wrona – karmelitanka misjonarka
s. Emilia Regiec – albertynka
s. Dawida Prusińska – terezjanka
s. Katarzyna Stankiewicz – karmelitanka bosa
s. Monika Gomuła – jadwiżanka
o. Wojciech Sznyk – dominikanin
br. Paweł Babik – franciszkanin
br. Dominik Dubiel – jezuita
ks. Przemysław Bogusz – archidiecezja warszawska
o. Mariusz Wójtowicz – karmelita bosy
aranż i mix – Paweł Gorczyca
montaż – Marek Domagała
pomysł – o. Mariusz Wójtowicz OCD

Duet produkcyjny w Ogrodach Karmelu
o. Mariusz Wójtowicz OCD & Marek Domagała

Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych
A.D. 2020

Śpiewają konsekrowani