Nasza misja: dar z siebie

Naszą misją jest bezinteresowny dar z siebie – niech te słowa Papieża Franciszka przypominają nam, że nie możemy iść naprzód każdy na własną rękę, ale jedynie razem, z siostrami i braćmi nawet z najodleglejszych stron świata!
Zachęcamy do wspierania projektów misyjnych Karmelitanek Misjonarek poprzez NGO Prokarde: w 2021 roku pomagamy w budowie studni w centrum pomocy socjalnej w Kenii i nadal wspieramy dożywianie dzieci, chorych i osób w podeszłym wieku w Demokratycznej Republice Konga.
Inne projekty misyjne można wspierać wpłatami na Fundusz Solidarnościowy Foscarmis, z którego wsparcia korzysta m.in. świetlica środowiskowa „Providentia – Dom Opatrzności” w Zabrzu.
Wraz z podziękowaniem zapewniamy o naszej nieustannej modlitwie we wszystkich Waszych intencjach.
Zgromadzenie Karmelitanek Misjonarek
28 1240 4533 1111 0000 5429 2286
Bank Pekao SA
O/Kraków
Z dopiskiem w zależności od celu wpłaty:
– Prokarde, studnia
– Prokarde, dożywianie
– Foscarmis