Karmel Misyjny w jedności z cierpiącymi z powodu epidemii

Błagaj Niebo o ulgę i ratunek dla Jezusa cierpiącego w Jego ukrzyżowanym ciele mistycznym.
(bł. Franciszek Palau, List 39 do Joanny Gratias)

Razem z całym narodem polskim, w tych trudnych dniach wołamy:

Święty Boże! Święty mocny! Święty a nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu ognia i wojny, wybaw nas Panie!
Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Jezu, przepuść! Jezu, wysłuchaj! O Jezu, zmiłuj się nad nami!
Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Matko, przyczyń się za nami!
Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami!